FAQs

Tehnika ofset štampanja je u principu vrlo jednostavna. Ukratko rečeno, tokom samog procesa se boja sa ploče prenosi na specijalnu gumu, pomoću koje se otisak prenosi na odabrani papir za štampanje. Papiri koji se najčešće koristi za ofset štampu su kunsdruk i ofset papiri različite gramaže, kao i muflon, koji je namenjen prvenstveno štampanju naljepnica, ali i druge vrste papira u skladu sa zahtjevima klijenata. Tokom samom procesa ofset štampe se zapravo koriste samo 4 osnovne boje, odnosno : crna, plava, žuta i crvena. A tokom daljeg procesa štampanja, specijalnom tehnikom od njih nastaju sve ostale boje. Uz to, prisutna je takozvana paleta specijalnih boja, poput srebrne i zlatne koje ne mogu da se dobiju iz osnovnih boja.

Digitalna štampa je jedna od najmlađih tehnika štampanja, a njen osnovni cilj je da sam proces štampanja pojednostavi u najvećoj mogućoj mjeri. Materijal koji se štampa se nalazi na računaru ili drugom uređaju ( flash memorija, laptop i slično ) i sa njega se prenosi na mašinu za štampanje. Pored toga što je digitalna štampa pogodna i za štampu probnog otiska, ona se naročito preporučuje u slučaju kada je potrebno odštampati manji ili srednji tiraž, za kratko vrijeme.

Digitalna štampa se može raditi na različitim materijalima i to počev od kunstdruk i ofsetnih papira, preko folija, muflona, pa do specijalnih papira i materijala.

Poseban vid ovakvog načina štampanja je i digitalna štampa velikog formata.

Digitalna štampa velikog formata nudi veliki izbor materijala i visok kvalitet štampanjal.Uglavnom je namijenjena za uređenje izloga i sajamskih štandova, stampu bilborda, rollup-ova, raznih reklamnih obavještenja, unutrašnjih i spoljašnjih obeležavanja poslovnih prostorija, kao i brendiranje, tako da se digitalna štampa velikog formata posebno preporučuje za vizuelnu komunikaciju sa klijentima.

CMYK je skraćenica od cyan, magenta, yellow, and karbon/black. To su osnovne boje u ovom modelu. Teoretski, dovoljne su samo tri boje CMY jer njihovim miješanjem bi trebalo da se dobije crna boja. To je supstraktivno miješanje boja, jer dodavanjem boja oduzima se svjetlina bijelog papira.Uvođenje crne ima i jedan logičan, ekonomski uzrok. Najčešće kod štampanja knjiga imamo samo crnu boju. Da se ne bi koristile tri osnovne boje, koristi se samo jedna. U stampi se uvijek koriste CMYK suptraktivne boje.

RGB je skraćenica od red, green i blue . Ovaj metod miješanja boja se naziva aditivan jer mešanjem te tri boje dobija se bijela. Da pojasnimo, to ne znači da miješanjem te tri boje dobijate bijelu, nego miješanjem ta tri svjetlosna zraka dobija se bijela svetlost. U zavisnosti od intenziteta dobija se svetlija ili tamnija boja, a od odnosa tih boja ton tj. nijansa. Na ovom principu rade monitori, projektori i ostali uređaji kod kojih se slika dobija emitovanjem svetlosti.

Pripremu je najblje dostaviti u pdf fajlu sa prepustom od minimum 3 mm (bleed), rezolucije minimum 300 dpi.

U ponudi imamo sve standardne premazne I nepremazne vrste papira.
Osim njih u ponudi imamo sve Fedrigoni papire, za koje smo zvanični uvoznik za Crnu Goru.
Neke od papire imamo na lageru, dok specijalne papire možemo poručiti po zahtjevu.

Rok izrade zavisi od više faktora:

  • Tiraž samog materijala koji dostavljate
  • Dorada odštampanog materijala (da li su jednostavni ili komplikovaniji procesi u pitanju)
  • Zauzetost proizvodnje unaprijed rezervisanim poslovima.

Da, osim offset štampe takođe radimo i štampu velikih formata. Za Vas možemo brendirati Vaše objekte, bilborde, reklame, automobile….

Cijena štampe zavisi od više faktora:

  • Vrste štampe (da li se štampa digitalnom ili offset tehnologijom)
  • Tiraž (jer direktno utiče na količinu repromaterijala)
  • Doradni procesi, da li je potreban jedan ili više doradnih procesa da bi se dobio kompletan proizvod

Izrada uzorka direktno zavisi od vrste štampanog materijala koji poručite.

Ppr. Letak je veoma jednostavan za izradu uzorka, dok knjiga zahtijeva mnogo veće procese, pa je nekad potreban jedan rad za sklapanje jedne ili 10-ak knjiga.
Kada nam preuzeti rokovi dozvoljavaju, potrudićemo se da izradimo uzorak.

Za sada imamo nekoliko vrsta recikliranih papira u ponudi. Ali uskoro ćemo proširiti asortiman.

Ambalaže izrađujemo na papirima do 300-350gr. Uglavnom se izrađuju na premaznim 350gr papirima, Inkadi 305gr, ili bindakot papirima.